Per Erik Vullum

Førsteamanuensis Institutt for fysikk
93016522
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D4-106

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner