Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Mine forskningsinteresser er vitenskap, teknologi og miljøhistorie knyttet tilfølgende samfunnsmessige tema:

Forurensing, klima og bærekraft

Bil, bilisme og miljøutfordringer

Automatisering, kybernetikk og innovasjon

Forbruk, livsstil og design

 

Jeg leder/har ledet følgende prosjekter:

EPTs historie 1910-2020

Acid rain revisited - Sur nedbørs innvirkning på skog og fisk (SNSF) på 1970-tallet, finansiert av NFR-Miljø 2015 og Klima og miljøverdepartementet  

In Food We Trust? Technologies of Governance in Industrialized Food Systems, Finasiert av NFR - SAMKUL

Posthumane dialoger: Visjonsproduksjon, kommunikasjon og kultur i tilknytning til genetisk forskning, Finansiert av NFR (Avsluttet 2014)

Icing the Norwegian nation: The import, transformation and appropriation of deep freezing technologies 1930 – 1970, finansiert av NFR/ESF (avsluttet 2013)

Voices of Nature: Representing nature in environmental policy negotiations, finansiert av NFR (Avsluttet 2014)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Østby, Per; Finstad, Terje; Stokland, Håkon B.. (2020) Fra varmekraft til bærekraft. Historien om energi- og prosessteknikk ved NTNU, 1910-2020. Museumsforlaget AS. 2020. ISBN 9788283050837.
 • Kvaal, Stig; Østby, Per. (2015) Juvelen i kronen. Kongsberg dynamiske posisjoneringssystemer 1975-2015. Pax Forlag. 2015. ISBN 978-82-530-3787-5.
 • Kvaal, Stig; Østby, Per. (2015) The Jewel in the Crown. Kongsberg Dynamic Positioning Systems 1975-2015. Pax Forlag. 2015. ISBN 978-82-530-3788-2.
 • Kvaal, Stig; Østby, Per. (2010) Smakebiter fra Nidars historie. 2010. ISBN 82-303-0441-6.
 • Kvaal, Stig; Østby, Per. (2005) Smakebiter fra Nidars historie. 2005. ISBN 82-303-0441-6.
 • Østby, Per; Levold, Nora. (2002) Sunnhetens apostler. Kultur og ukultur i helsefeltet. 2002.
 • Østby, Per. (1998) Bilens Meglere: Opplsyningsrådet for veitrafikken 1948 - 1998. 1998. ISBN 82-90257-19-8.
 • Jamison, Andrew red.; Østby, Per. (1997) Public participation and sustainable development : comparing European experiences. Aalborg Universitetsforlag. 1997.
 • Jamison, Andrew; Østby, Per. (1997) Public partic. and sust. devel.: Com. European Experiences, Pesto p. 1. Aalborg Universitetsforlag. 1997.

Del av bok/rapport

 • Finstad, Terje; Kvaal, Stig; Østby, Per. (2015) Tackling Norwegian Cold: The Breakthrough of Home Freezing. The Making of European Consumption: Facing the American Challenge.
 • Kvaal, Stig; Østby, Per. (2012) Something Old, Something New, Something Stolen, Something Blue: Designing a Chocolate Bar. Scandinavian Design: Alternative Histories.
 • Østby, Per. (2008) Vannets vitenskapelige stemmer. Formingen av forurensningsforskning i Norge 1960 til 1980. Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning.
 • Østby, Per. (2004) Mjøsakonflikten: Noen aspekter ved miljøvitenskapens integrering i samfunnet. Kunnskap og kultur. Vitenskapens roller i det norske samfunn, 1760 � 2000, Forum for kunnskapshistorie 2: 2004.