Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning
KULT 2204 Ting, natur og tegn
KULT 2209 Energi og samfunn
KULT 2011 Energi og samfunn II
KULT 3301 Kultur, kunnskap og modernitet (Master)
KULT 3304 Vitenskaps- og teknologistudier II (Master)
KULT 8850/51 Vitenskapsteori (PhD)
KULT 8860/61 Tale, tekst og tolkning (PhD)
KULT 8871 Vitenskap, teknologi og kultur (PhD)
 
Forskning
Mine forskningsinteresser er vitenskap, teknologi og miljøhistorie knyttet tilfølgende samfunnsmessige tema:
Forurensing, klima og bærekraft
Bil, bilisme og miljøutfordringer
Automatisering, kybernetikk og innovasjon
Forbruk, livsstil og design
 
Jeg leder/har ledet følgende prosjekter:
Acid rain revisited - Sur nedbørs innvirkning på skog og fisk (SNSF) på 1970-tallet, finansiert av NFR-Miljø 2015 og Klima og miljøverdepartementet  
In Food We Trust? Technologies of Governance in Industrialized Food Systems, Finasiert av NFR - SAMKUL
Posthumane dialoger: Visjonsproduksjon, kommunikasjon og kultur i tilknytning til genetisk forskning, Finansiert av NFR (Avsluttet 2014)
Icing the Norwegian nation: The import, transformation and appropriation of deep freezing technologies 1930 – 1970, finansiert av NFR/ESF (avsluttet 2013)
Voices of Nature: Representing nature in environmental policy negotiations, finansiert av NFR (Avsluttet 2014)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Kvaal, Stig; Østby, Per. (2015) Juvelen i kronen. Kongsberg dynamiske posisjoneringssystemer 1975-2015. Pax Forlag. 2015. ISBN 978-82-530-3787-5.
 • Kvaal, Stig; Østby, Per. (2015) The Jewel in the Crown. Kongsberg Dynamic Positioning Systems 1975-2015. Pax Forlag. 2015. ISBN 978-82-530-3788-2.
 • Kvaal, Stig; Østby, Per. (2010) Smakebiter fra Nidars historie. 2010. ISBN 82-303-0441-6.
 • Kvaal, Stig; Østby, Per. (2005) Smakebiter fra Nidars historie. 2005. ISBN 82-303-0441-6.
 • Østby, Per; Levold, Nora. (2002) Sunnhetens apostler. Kultur og ukultur i helsefeltet. 2002.
 • Østby, Per. (1998) Bilens Meglere: Opplsyningsrådet for veitrafikken 1948 - 1998. 1998. ISBN 82-90257-19-8.
 • Jamison, Andrew red.; Østby, Per. (1997) Public participation and sustainable development : comparing European experiences. Aalborg Universitetsforlag. 1997.
 • Jamison, Andrew; Østby, Per. (1997) Public partic. and sust. devel.: Com. European Experiences, Pesto p. 1. Aalborg Universitetsforlag. 1997.

Del av bok/rapport

 • Finstad, Terje; Kvaal, Stig; Østby, Per. (2015) Tackling Norwegian Cold: The Breakthrough of Home Freezing. The Making of European Consumption: Facing the American Challenge.
 • Kvaal, Stig; Østby, Per. (2012) Something Old, Something New, Something Stolen, Something Blue: Designing a Chocolate Bar. Scandinavian Design: Alternative Histories.
 • Østby, Per. (2008) Vannets vitenskapelige stemmer. Formingen av forurensningsforskning i Norge 1960 til 1980. Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning.
 • Østby, Per. (2004) Mjøsakonflikten: Noen aspekter ved miljøvitenskapens integrering i samfunnet. Kunnskap og kultur. Vitenskapens roller i det norske samfunn, 1760 � 2000, Forum for kunnskapshistorie 2: 2004.
 • Bergh, Trond; Hovd, Asbjørn; Paulsrud, Geir; Østby, Per. (2004) Vegen- en konstruksjon av meninger og materielle ting. Geir Paulsrud og Hallstein Hage (red.): Årbok for Norsk Vegmuseum 2004.