Bakgrunn og aktiviteter

Ansvar for internasjonal seksjons kommunikasjonsarbeid, mottaks- og orienteringsprogrammet for nye internasjonale studenter, samt informasjonsmateriale og nettsider tilhørende seksjonen.

Jeg er ikke veileder for utveksling, og kan ikke bistå studenter i enkeltsaker om utveksling. Studenter med spørsmål eller henvendelser om utveksling skal kontakte utveksling@st.ntnu.no eller ringe veilederen for landet de vil utveksle til. Husk å skrive i e-posten hvilke land du ønsker å reise til, og om du studerer i Trondheim, Gjøvik eller Ålesund.