Bakgrunn og aktiviteter

Ansvar for seksjonens kommunikasjon til partnere og studenter, mottaks- og informasjonsprogrammet for nye internasjonale studenter, samt seksjonens nettsteder og informasjonsmateriale.

Jeg kan ikke bistå studenter med enkeltsaker. For henvendelser om utveksling, vennligst kontakt veilederen for ditt land/din verdensdel.