Per Grønaas Farup

Professor MH fakultetsadministrasjon
61157000 94818603
Olav Kyrres gate 11, Kvinne-barn-senteret * 6.etg.

Bakgrunn og aktiviteter

Enhet for anvendt klinisk forskning

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner