Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde

Rekruttering og HR-støtte til ledere i Fellesadministrasjonen. Jeg startet i HR-avdelingen 6 juni 2019.

Bakgrunn

Jeg har tidligere jobbet på NTNU som leder for seksjon for prosjektgjennomføring i Campusservice (2017-2019) og som HR-rådgiver ved IE-fakultetet (2009-2011) Jeg har mesteparten av min yrkeserfaring og utdannelse fra Forsvaret i perioden 1985-2009. I perioden 2011-juni 2017 jobbet jeg i Forsvarsbygg som avdelingsleder. I Forsvarsbygg hadde jeg ansvar for tilleggstjenester, herunder utendørsdrift, elektronisk sikring, håndverkertjenester og brukerdefinerte utviklingsprosjekter. Som sideoppgave hadde jeg også en del rekrutteringsjobber i Forsvarsbygg, da spesielt lederstøtte ifm intervjuer og skriving av innstillinger.