Bakgrunn og aktiviteter

PhD-student, anestesi - og luftambulanselege. Faglig fokus på kompetanse- og systemutvikling innen akuttmedisin. Forsker på alvorlig skadde pasienter.

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder - Luftambulansen i Trondheim / St. Olavs Hospital
 • Overlege - Akuttmedisinsk Fagavdeling / St. Olavs Hospital
 • Leder - Traumeregisteret / St. Olavs Hospital

Faglig interesse

Mitt faglige fokus er system- og kompetanseutvikling innen det akuttmedisinske fagfeltet. Som spesialist i anestesi og operativ luftambulanselege i 12 år, har jeg sett mange av de utfordringer vi møter i hverdagen, men også sett løsninger på hva som fungerer. Min forskningsinteresse er traumatologi og samspill mellom etablerte system og faglig kvalitet. I mitt PhD arbeid vil jeg arbeide med å beskrive  traumesystemer organisatorisk og epidemiologisk på overordnet nasjonalt og detaljert regionalt nivå. En forutsetning for å kunne forbedre nåværende systemer er å vite hvordan dagens systemer fungerer. 

Arbeidserfaring (hospitalt)

 • 2013 - d.d       Seksjonsleder / overlege - St. Olavs Hospital
 • 2012 - 2013   Medisinsk fagsjef FOU  - SNLA
 • 2008 - 2012   Overlege - St. Olavs Hospital
 • 2003 - 2008   Lege i spesialisering (anestesi)  - St. Olavs Hospital
 • 2001 - 2003   Lege i spesilaisering (anestesi) - Lillehamer sykehus

Som turnuslege jobbet jeg i Kristiansand, Moshi (Tanzania) og Torsby (Sverige) - se vedlagte CV.

Arbeidserfaring (prehospitalt)

 • 2004 - d.d      Luftambulansen i Trondeim (lege)
 • 2007               Luftambulansen i Brisbane/Australia (lege)
 • 2002 - 2004  Redningshelikopter Ørland (Seaking) (lege)

Utdanning

 • 2014 - d.d      PhD student NTNU (søkt om opptak)
 • 2001 - 2008  Spesialisering i anestesi
 • 1994 - 2001  Medisinstudium, LMU / München / Tyskland

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner