Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver innen HR/personal ved Fakultetsadministrasjonen, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).
Direktetelefon: 73 55 94 49.
Besøksadresse: O. S. Bragstads plass 2E, Elektrobygget, blokk E, 2. et. i Trondheim

Arbeidsoppgaver:

 • HR-rekrutterer ved IE-fakultetet
 • Koordinator for møtene i ansettelsesutvalget (AU) og ansettelsesrådet (AR)
 • Koordinator for HR-forum ved fakultetet
 • Meldem av forbedringsnettverk for rekruttering ved NTNU
 • Utviklingsoppgaver (både fakultet og sentralt på NTNU, bl.a. innen arbeidsavtaler, utenlandske arbeidstakere, rekruttering faste vitenskapelige stillinger)

Erfaring innen:

 • HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte
 • Rekruttering og tilsetting
 • Lønnsfastsettelse
 • Personalsaker
 • Sekretær og saksbehandler i tilsettingsorganer
 • HMS og IA-arbeid
 • Sykefraværsoppfølging
 • Beredskap

Prosjekter:

 • Forbedringsarbeid - rekruttering til faste vitenskapelige stillinger ved NTNU - 2017/2018
 • Campusprosjektet på Kalvskinnet (CK1 og CK2) - faggruppe administrasjon
 • Rekrutteringsstrategiprosjektet ved HiST i 2013-2014 - leder av delprosjektet "Revidere personalreglementet", medlem i delprosjektene "Mottak" og "Media"
 • Adm2003 - sekretær på heltid i et halvt år i forbindelse med omorganiseringsprosjektet "Adm2003" ved HiST
 • FS-prosjektet i 2001/2002 - avdelingens representant i prosjektgruppa som skulle jobbe med videreutvikling av FS-databasen
 • Web-prosjektet i 2000 - avdelingens representant

Verv ved HiST:

 • Høgskolestyret i 2000-2003
 • Avdelingsstyret ved Avdeling for teknologi i 2000-2003
 • Tilsettingsutvalget ved Avdeling for teknologi i 2000-2003