Bakgrunn og aktiviteter

Cand.med. NTNU 1996. Spesialist og overlege i nevrokirurgi 2008. 50% stipendiat fra 2013.Helseøkonomisk evaluering av to operasjonsmertoder v/ nakke-/armsmerter

 

 • Fagfelt / arbeidsområde
  Nevrokirurgi. Jobber 50% som overlege på nevrokirurgisk avdeling og 50% som stipendiat. Forskningsområde: Nakkekirurgi og helseøkonomi. Vi har en enkeltblinda, randomisert multisenterstudie der vi sammeligner to ulike operasjonsmetoder for cervikal radikulopati (dvs nakke-/armsmerter pga forandringer i mellomvirvelskive og nakkevirvler). Det er i hovedsak to ulike operasjonsmetoder for denne tilstanden - en avstivingsoperasjon som har vært brukt i mange tiår og en nyere operasjon med innsetting av skiveprotese.   Vi forsøker å finne ut hva som er best for pasientene og hva dette koster for sykehusene og for samfunnet.
 • Kompetanse 
  Ansatt ved nevrokirurgisk avdeling, St.Olavs hospital, siden 2002. Spesialist og overlege i nevrokirurgi fra 2008. 50% stipendiat fra 2013, stipend fra Samarbeidsorganet. Jeg har ansvar for koding og DRG- oppfølging på nevrokirurgisk avdeling,  kontroll av all registrering av opphold og prosedyrer og utarbeidelse av interne retningslinjer for dette. Dette har medført at jeg har innsikt i og interesse for økonomiske aspekter ved sykehusdrift og resurssbruk.
 • Bakgrunn
  Medisinsk embetseksamen fra NTNU 1996. Lege ved nevrokirurgisk avdeling St.Olavs hospital siden 2002. Spesialist i nevrokirurgi 2008, overlege på avdelinga siden 2008. Jobber mest med generell nevrokirurgi og barnenevrokirurgi. Forskningsområde nå hovedsaklig helseøkonomi.
 • Undervisning                                                                                                                            Utdanning av operasjonssykepleiere  hodeskader.                                                                           Medisinstudiet - hydrocefalus og barnenevrokirurgi.
 • Publikasjoner                                                                                                                                                          http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=fredriksli&erNorsk=1&erNordisk=
 • 1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&bs=50                                                                                          


 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kompetanseord