Bakgrunn og aktiviteter

Interesseområder og nåværende forskningsaktivitet

* Syntese av nye antibiotika inspirert av marine naturstoffer

* Utvikle metodologi for stereoselektiv organisk syntese

* Organometallisk kjemi og asymmetrisk katalyse

 

Undervisning 

* TKJ4130 Organisk syntese, laboratorium

* TKJ4180 Fysikalsk organisk kjemi

* TKJ4520 Organic chemistry, fordypningsprosjekt (koordinator)

* KJ8105 Organometalliske forbindelser i organisk syntese

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner