Bakgrunn og aktiviteter

Jeg ser på sammenhengen mellom betennelsesliknende prosesser, CFS/ME og depresjon for å øke kunnskapen om, og forstå mekanismene bak disse tilstandene.

Nåværende stilling:

Stipendiat ved IPH, NTNU

Tidligere stilling:

Prosjektkoordinator ved NKSL (Nasjonal Kompetansetjeneste for Sammensatte Symptomlidelser), Smertesenteret, St. Olavs Hospital

Utdannelse:

Master of Science, Neuroscience, NTNU

Prosjektettittel for PhD-prosjekt: “Cytokines in relation to CFS/ME and other complex disorders, and their relation to depression”

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) er en tilstand av ekstrem utmattelse, gjerne i kombinasjon med smerter, som rammer stadig flere (1,5-2 % av befolkningen). Mennesker blir uføre, og også unge rammes og blir sengeliggende. De får problemer med å fullføre skolegangen og delta i arbeidslivet. Foreløpig finnes det ingen kur for CFS/ME.

Flere ting kan tyde på at immunsystemet til disse pasientene er i ulage. Dette ønsker vi å undersøke nærmere ved å ta blodprøver av de som er rammet. I tillegg har det vist seg at pasienter som lider av depresjon også har forandringer i immunsystemet. Vi vil se på om det er noen sammenheng mellom disse betennelsesliknende tilstandene. Bare ved å finne en sammenheng som kan forklare de bakenforliggende mekanismene hos pasienter som er rammet av CFS/ME, har man bedre mulighet til å hjelpe dem til å bli friske.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner