Bakgrunn og aktiviteter

Rådgivning og lederstøtte innen rekruttering og HR i Fellesadministrasjonen.
HR-relaterte utviklingsoppgaver. Sertifisert i bruk av NEO PI-r personlighetstest.

Master i helse,- organisasjons- og kommunikasjonspsykologi, NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner