Bakgrunn og aktiviteter

Fagprofil

Jeg har hovedansvaret for skranken i biblioteket. Veiledning og ekspedering. Ansvar for fjernlån, pensumlitteratur og studentassistenter.

Bakgrunn

Jeg har bakgrunn fra kontor- og servicebransjen, og har jobbet ved høgskole-/universitetsbiblioteket siden 1999.