Bakgrunn og aktiviteter

Michael Jones er siden 2015 professor emeritus. Han fortsetter med forskning i historisk geografi, landskapsstudier, kartografihistorie og selvbiografi som tilnærming til geografiens faghistorie. Han har arbeidet ved Geografisk institutt siden det ble grunnlagt i 1975.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Brun, Cathrine; Blaikie, Piers; Jones, Michael. (2014) Alternative Development: Unravelling Marginalization, Voicing Change. Ashgate. 2014. ISBN 978-1-4724-0934-8.
 • Horgen, Jan Erik; Jones, Michael; Olsen, Venke Åsheim. (2011) Studenten som kom før faget: Etnolog Rigmor Frimannslund (1911-2006) - et minneskrift. Novus Forlag. 2011. ISBN 978-82-7099-609-4. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter (135).
 • Jones, Michael; Stenseke, Marie. (2011) The European Landscape Convention: Challenges of participation. Springer. 2011. ISBN 978-90-481-9931-0. Landscape Series (13).
 • Jones, Michael; Olwig, Kenneth R.. (2008) Nordic Landscapes. Region and Belonging on the Northern Edge of Europe. University of Minnesota Press. 2008. ISBN 978-08166-3914-4.
 • Jones, Michael; Peil, Tiina. (2005) Landscape, Law and Justice. Novus Forlag. 2005. ISBN 82-7099-413-8.
 • Jones, Michael; Schanche, Audhild. (2004) Landscape, Law and Customary Rights. 2004. Diedut / Sámi instituhtta (3/2004).
 • Dale, Britt Engan; Jones, Michael; Martinussen, Willy. (1985) Metode på tvers. Samfunnsvitenskapelige forskningsstrategier som kombinerer metoder og analysenivåer. Tapir Akademisk Forlag. 1985. ISBN 8251906733.

Del av bok/rapport

 • Andresen, Silje Aurora; Henriksen, Ida Marie; Jakobsen, Thomas Sætre; Jones, Michael; Røkkum, Nina Helen Aas. (2019) Medvirkning, makt og avmakt i universitetsdemokratiet. Universitetskamp.
 • Jones, Michael. (2019) Kan forskningskvalitet måles kvantitativt?. Universitetskamp.
 • Clout, Hugh; Jones, Michael. (2018) William Richard Mead (1915-2014). Geographers: Biobibliographical Studies Volume 36.
 • Jones, Michael. (2018) Aims, scope and practice of the European Landscape Convention. Novel Methods and Results of Landscape Research in Europe, Central Asia and Siberia. Monograph in 5 Volumes. Vol. 1: Landscapes in the 21th Century: Status Analyses, Basic Processes and Research Concepts.
 • Jones, Michael. (2018) Landscape democracy: more than public participation?. Defining Landscape Democracy A Path to Spatial Justice.
 • Jones, Michael; Olsen, Venke Åsheim. (2017) The contribution of Kristian Nissen (1879-1968) to knowledge of cultural and geographical margins in the north. Geography from the Margins.
 • Jones, Michael. (2016) Landscape democracy and participation in a European perspective. Mainstreaming Landscape Through The European Landscape Convention.
 • Jones, Michael. (2013) Notions of 'udal law' in Orkney and Shetland: From medieval Norse law to contested vestiges of customary rights within Scots law. Legislation and State Formation. Norway and its neighbours in the Middle Ages.
 • Jones, Michael. (2012) Om faghistorie og selvbiografi. Et liv med geografi. Institutthistorie og selvbiografi - et faglig livsløp knyttet til utviklingen av Geografisk institutt i Trondheim.
 • Jones, Michael. (2012) Udal Law. Scottish Life and Society: A Compendium of Scottish Ethnology, volume 13: The Law.
 • Jones, Michael. (2011) Om Agatunet - og om jordfellessap og jordskifte: Et forskningshistorisk innblikk. Studenten som kom før faget: Etnolog Rigmor Frimannslund (1911-2006) - et minneskrift.
 • Jones, Michael. (2010) The heritage of landscape - driving force or counterforce?. Eighth Council of Europe Workshops for the Implementation of the European Landscape Convention: Landscape and driving forces, Malmö, Sweden, 8-9 October 2009.
 • Jones, Michael. (2008) Analysing landscape values expressed in planning conflicts over change in the landscape. Re-Marc-able Landscapes - Marc-ante Landschappen: Liber Amoricum Marc Antrop.
 • Jones, Michael. (2008) Tycho Brahe (Tyge Ottesen Brahe) 1546-1601. Geographers: Biobibliographical Studies Volume 27.
 • Jones, Michael; Rønningen, Katrina. (2007) Jordskifte og kulturlandskap. Areal og eiendomsrett.
 • Jones, Michael. (2007) Seasonality and Landscape in Northern Europe: An Introductory Exploration. Seasonal Landscapes.
 • Jones, Michael. (2006) Stiklestad i kulturlandskapsperspektiv. Stiklestad og andre minnesteder.
 • Jones, Michael. (2005) Human geographical landscapes: J.G. Granö's approach to landscape as scientist and artist. Rajanylityksiä. Boundary crossings. Temporal dialogues in Finnish landscape photography. Ajan ja paikan vuoropuhelu suomalaisessa maisemavalokuvauksessa.
 • Jones, Michael. (2004) Tycho Brahe, cartography and landscape in 16th century Scandinavia. European Rural Landscapes: Persistence and Change in a Globalising Environment.
 • Jones, Michael R. Handley. (2003) The concept of culturallandscape: discourse and narratives. Landsdcape Interfaces: Cultural Heritage in Changing Landscapes.