Bakgrunn og aktiviteter

Michael Jones er siden 2015 professor emeritus. Han fortsetter med forskning i historisk geografi, landskapsstudier, kartografihistorie og selvbiografi som tilnærming til geografiens faghistorie. Han har arbeidet ved Geografisk institutt siden det ble grunnlagt i 1975.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner