Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder: 

  • Virksomhetsstyring og lederstøtte
  • Oppfølging av studieadministrative-, personal-, økonomi- og informasjonsoppgaver tillagt instituttene
  • Koordinering og ledelse av instituttadministrasjonen
  • Beslutningsstøtte, rådgiving og saksbehandling
  • Ressursforvaltning
  • Tilrettelegging av infrastruktur og støtte til vitenskaplig personale
  • HR-oppgaver tillagt instituttene
  • Studieveiledning
  • HMS koordinator
  • Sekretær i ulike råd og utvalg