Bakgrunn og aktiviteter

Bestillerenheten.  Kontaktperson vedr. mobilabonnement for hele fakultetet.

Bestillinger og innkjøp. Fakturabehandling.

Hovedansvar for instituttene : INB og IPH. Ålesund