Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidssted

Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) http://www.ntnu.edu/cbd

Université Laval, Quebec, Canada. Contact: mathilde.le-moullec.1@ulaval.ca

Interessefelt

Terrestrisk arktisk økologi: populasjonsdynamikk, dendrokronologi, samfunnsøkologi (for eksempel klima-plante-herbivor interaksjoner), populasjonsgenetikk.

Hovedfokus

Phd-prosjektet fokuserer på hvordan klimatisk variasjon og storskala værmønstre påvirker den langsiktige dynamikken til høye arktiske terrestriske økosystemer og samspillet mellom deres nøkkelkomponenter (for eksempel Svalbard-rendyr). Samarbeidspartnere inkluderer NPI, NINA og Univ. Aberdeen. Veiledere ved CBD / NTNU er Brage Bremset Hansen og Bernt-Erik Sæther.

Bakgrunn

Grunnstudier ble gjennomført i Lyon (UCBL) og på Svalbard (UNIS) for bachelorgraden, og i Tromsø (Uit og Norsk polarinstitutt NP) for mastergraden (studieretning «Northern Population Ecosystems»). Phd-prosjektet (NTNU) fokuserer på hvordan klima og storskala værmønstre påvirker bestandsdynamikken i arktiske terrestriske økosystemer, og samspillet mellom arter (for eksempel svalbardrein og dens matplanter). Veiledere ved CBD / NTNU er Brage Bremset Hansen og Bernt-Erik Sæther.