Bakgrunn og aktiviteter

PhD i geografi fra NTNU. Jeg er engasjert ved Institutt for geografi som veileder, timelærer og sensor. Til daglig jobber jeg i SINTEF. Epost: markus.steen@sintef.no

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

 • Sand, Roald; Carlsson, Espen; Finne, Håkon; Steen, Markus; Vik, Lars Harald. (2017) Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag. TFoU-rapport 2017:10. 2017. ISBN 978-82-7732-259-9.
 • Steen, Markus. (2017) Policyanalyse av biokull som klimatiltak i norsk landbruk. 2017.
 • Steen, Markus; Karlsen, Asbjørn. (2016) Becoming the next adventure? Exploring the complexities of path creation: The case of offshore wind power in Norway. 2016. ISBN 978-82-326-1808-8.
 • Steen, Markus; Lamvik, Gunnar Martin. (2015) Fagarbeiderkompetanse i olje og gassindustrien – overførbar til andre næringer?. 2015. ISBN 978-82-14-05956-4.
 • Weaver, Tyson; Steen, Markus. (2013) Utviklingstrekk i den norske energiindustrien. 2013. ISBN 978-82-93198-02-4.
 • Hansen, Gard Hopsdal; Steen, Markus. (2012) Offshore vind - et norsk bedriftsperspektiv. 2012.
 • Hansen, Gard Hopsdal; Steen, Markus. (2011) Vindkraft til havs. Teknologi- og industriutvikling fra et norsk bedriftsperspektiv. 2011. ISBN 978-82-93198-00-0.
 • Sand, Roald; Steen, Markus; Carlsson, Espen; Nilsen, Sverre Konrad. (2010) Langtidseffekter av omstillingsprogram. 2010. ISBN 978-82-7732-148-6.
 • Steen, Markus. (2009) Periferiens petropol. Industriell utvikling i Hammerfest. Tapir Akademisk Forlag. 2009.

Andre

 • Steen, Markus. (2015) Oljeansatte positive til omstilling - Dagsrevyen. NRK [TV]. 2015-06-17.
 • Steen, Markus; Hirth, Martin. (2015) - Veien til havvind er ikke like enkel som man tror. Sysla Grønn [Internett]. 2015-12-18.
 • Steen, Markus. (2014) Utvikling av norsk energibransje: samspill mellom marked og politikk. Energilandskapet . NTNU Skolelaboratoriet; 2014-09-15 - 2014-09-15.
 • Steen, Markus; Weaver, Tyson. (2014) Bygg bru over den teknologiske dødsdalen (Blogg - Dei fornyebare).
 • Steen, Markus; Weaver, Tyson. (2013) Utviklingstrekk i den norske energiindustrien. Dynamikk og diversifikasjon. CenSES årskonferanse 2013 . CenSES; Oslo. 2013-12-09 - 2013-12-10.
 • Steen, Markus. (2011) Vindkraft til havs. Industri- og teknologiutvikling fra et norsk bedriftsperspektiv. CenSES stipendiatsamling . CenSES; Trondheim. 2011-06-28 - 2011-06-28.
 • Steen, Markus; Hansen, Gard Hopsdal. (2011) Same sea, different ponds. The emergence of offshore wind in the North Sea. Annual meeting of the Association of American Geographers (AAG) . AAG; Seattle. 2011-04-12 - 2011-04-16.

Kompetanseord