Bakgrunn og aktiviteter

Cand med 1978. Spesialist i pediatri 1987, spesialist i indremedisin 2001 og endokrinologi 2002. Dr med 1998 med avhandling: Hypoglycaemia in children with diabetes mellitus.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner