Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Stallvik, Marianne. (2015) Assessing patients for optimal treatment by utilising and testing ASAM Criteria for substance use disorder and co-occurring psychiatric disorders Validity of ASAM Criteria. 2015.
  • Stallvik, Marianne. (2004) Helse på arbeidsplassen : betydningen av personlighet, mobbing, stress, og sosial støtte, for helseplager blant industriarbeidere. 2004.