Line Merethe Oldervoll

Professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
73590222 97529731
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 11 * 11573

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner