Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt: Prosjektstøtte innenfor Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Arbeidsområde:

  • Rådgivning og veiledning innenfor BOA-prosessen
  • System- og prosessutvikling BOA/Maconomy
  • Brukerstøtte, opplæring og kurs i prosjektverktøyet Maconomy
  • Informasjon /opplæring/kurs innenfor BOA-prosessen
  • Informasjonsmateriale til Innsida
  • Internkontroll