Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

Siv.ing 1979 NTH, VKI Diploma 1979 von Karman Institute, Belgia, Dr. ing 1985 NTH

Karriere:

Sintef 1979-81, NTH 1981-84 (MOBIL-stip), Siktec 1984-85, NTNU 1985- (1.am -85, prof -98). Forskn.opph.: Sydney Univ 1986-87; Stanford Univ 1995-96; Stanford Univ 2003-04; Stanford Univ 2010-11; TU-Berlin 2017-18

Undervisning:

  • Fluiddynamikk,
  • Termodynamikk,
  • Eksperimentalteknikk,
  • Eksp. i Team

Annet

  • Foreleserpriser 2002 og 2006
  • Nestleder og Underv.koord. EPT 2005-09;
  • Medl. PuP-utvalget;
  • Maskin's Arbeidsutvalg 1996-2000;
  • Board of Directors, Von Karman Inst. Belgia;
  • Tillitsverv innen Idrett
  • Reviewer internasjonale tidsskrifter/Konferanser

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner