Bakgrunn og aktiviteter

 

 

As I have retired, I do not take on neither new PhD students nor new Master thesis students

 

Utdanning:

Siv.ing 1979 NTH, VKI Diploma 1979 von Karman Institute, Belgia, Dr. ing 1985 NTH

Karriere:

Sintef 1979-81, NTH 1981-84 (MOBIL-stip), Siktec 1984-85, NTNU 1985- (1.am -85, prof -98). Forskn.opph.: Sydney Univ 1986-87; Stanford Univ 1995-96; Stanford Univ 2003-04; Stanford Univ 2010-11; TU-Berlin 2017-18

Undervisning:

 • Fluiddynamikk,
 • Termodynamikk,
 • Eksperimentalteknikk,
 • Eksp. i Team

Annet

 • Foreleserpriser 2002 og 2006
 • Nestleder og Underv.koord. EPT 2005-09;
 • Medl. PuP-utvalget;
 • Maskin's Arbeidsutvalg 1996-2000;
 • Board of Directors, Von Karman Inst. Belgia;
 • Tillitsverv innen Idrett
 • Reviewer internasjonale tidsskrifter/Konferanser

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner