Lars Sigfred Evensen

Professor emeritus, anvendt språkvitenskap

lars.evensen@ntnu.no
92627182 Bygg 5, Dragvoll, Edvard Bulls veg 1