Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat 2018-2022:

Arbeidstittel Ph.D prosjekt: "Privilegieforhandlinger og politiske krav. Den norske adelen på 1600-tallet."

Arbeider med den norske adelens politisk - og sosialhistoriske utvikling i den tidligmoderne perioden 1500-1700.