Knut Olav Solem

Overingeniør Institutt for geovitenskap og petroleum
73594811 91897003
Sem Sælands vei 1, Bergbygget * B205

Bakgrunn og aktiviteter