Bakgrunn og aktiviteter

Lege, forskar på tarmflora hos barn. 

2018 - no: Stipendiat ved NTNU. 
2011 - 2018: Profesjonsstudiet i medisin, NTNU.
2014 - 2017.: Forskarlinjestudent ved Insitutt for klinisk og molekylærmedisin (IKOM), Regionalt senter for fedmeforsking og innovasjon (ObeCe) og PACT-studien ved Institutt for samfunnsmedisin og sjukepleie.

Forskingsinteresser
Barnetarmflora og vekst hos barn. 
Sopptarmflora hos barn. 

Rettleiarar

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Martinsen, Nils; Tunaal, Hans Martin; Bagøien, Gunnhild; Getz, Linn Okkenhaug; Kvikstad, Anne; Mjølstad, Bente Prytz; Mæland, Njål Flem; Schei, kasper. (2016) Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet som tråd gjennom profesjonsstudiet i medisin. 2016.
  • Radtke, Maria; Hojem, Thea Sofie Melhuus; Amundsen, Tore; Madssen, Torfinn Støve; Pukstad, Brita; Rydning, Astrid; Schei, kasper; Tylleskär, Ida; Vestvik, Vegard. (2016) Morgendagens uketjeneste: Praktisk klinisk undervisning i stadium II. 2016.