Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde:

Ved institutt for historiske studier arbeider jeg med NORPART prosjektet, samt studentrekruttering. 

 

Utdanning:

Bachelorgrad i historie, NTNU, 2017

Mastergrad i historie, NTNU, 2019

- 1.-2. semester: University of California, Berkeley

- 3.-4. semester: NTNU

- Masteroppgave: "Servants of Saints: The Policy and Practice of African-American Slavery Within the Mormon Church, 1830-1865." Oppgaven omhandler det historisk neglisjerte temaet afro-amerikansk slaveri innenfor mormonerkirken på 1800-tallet.