Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2017) Filmen Om psykisk utviklingshemming. Om psykisk utviklingshemming

Bøker

  • Ellingsen, Karl Elling. (2014) Utviklingshemming og deltakelse. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02288-8.
  • Ellingsen, Karl Elling. (2014) Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02202-4.
  • Ellingsen, Karl Elling. (2007) Selvbestemmelse . egne og andres valg og verdier. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215009223.
  • Ellingsen, Karl Elling. (2007) Selvbestemmelse : egne og andres valg og verdier. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215009223-.
  • Ellingsen, Karl Elling. (2007) Selvbestemmelse : egne verdier og andres valg og verdier. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215009223.
  • Selboe, Aud; Bollingmo, Leif; Ellingsen, Karl Elling. (2005) Selvbestemmelse for tjenestenytere. Gyldendal Akademisk. 2005. ISBN 8205342741.
  • Ellingsen, Karl Elling; Nicolaysen, Kari. (2004) Læringsrom i arbeidet : kompetansebygging på arbeidsstedet. En veileder basert på boka "Sett og forstått". Tapir Akademisk Forlag. 2004.
  • Ellingsen, Karl Elling; Jacobsen, Karl; Nicolaysen, Kari. (2002) Sett og forstått : alternativer til tvang og makt i møtet med utviklingshemmede. Gyldendal Akademisk. 2002. ISBN 8205311269.

Del av bok/rapport

  • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2015) Self-determination and the use of coercion and restraint - People With intellectual disability. Violence in Clinical Psychiatry : Proceedings of the 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, 22 – 24 October 2015 Crowne Plaza Copenhagen Towers.