Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling. (2017) Filmen Om psykisk utviklingshemming. Om psykisk utviklingshemming

Bøker

  • Ellingsen, Karl Elling. (2014) Utviklingshemming og deltakelse. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02288-8.
  • Ellingsen, Karl Elling. (2014) Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02202-4.
  • Ellingsen, Karl Elling. (2007) Selvbestemmelse . egne og andres valg og verdier. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215009223.
  • Ellingsen, Karl Elling. (2007) Selvbestemmelse : egne og andres valg og verdier. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215009223-.
  • Ellingsen, Karl Elling. (2007) Selvbestemmelse : egne verdier og andres valg og verdier. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215009223.
  • Selboe, Aud; Bollingmo, Leif; Ellingsen, Karl Elling. (2005) Selvbestemmelse for tjenestenytere. Gyldendal Akademisk. 2005. ISBN 8205342741.