Bakgrunn og aktiviteter

Overlege i anestesiologi ved St.Olavs Hospital. Ph.d. kandidat ved NTNU.

CV

  • 1994 Cand.med Universitetet i Oslo.
  • 2006 Spesialist i anestesiologi.
  • 2009 Videreutdanning i pediatrisk akutt-og intensivmedisin (SSAI).
  • 2013 Ph.d. kandidat 50 % ved NTNU. 
  • 2016 Ph.d. Traumatic brain injury: control of physiological variables, organ failure and complications in the intensive care unit.

Forskningsinteresser

  • Klinisk hodeskadeforskning
  • Intensivmedisin
  • Pediatrisk anestesi-og intensivmedisin

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner