Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Gehring, Frederick W.; Hag, Kari. (2012) The Ubiquitous Quasidisk. American Mathematical Society (AMS). 2012. ISBN 0-8218-9086-7. Mathematical Surveys (184).
  • Hag, Kari; Hästö, Peter. (2007) Peer-assessment in mathematics at the Norwegian University of Science and Technology. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2212-8.

Del av bok/rapport

  • Hag, Kari. (2009) Can a partnership model between school and university be used to educate stronger mathematics teachers?. Nordic Research in Mathematics Education.
  • Hag, Kari. (2004) Kvinner i matematikken - hvorfor så få?. Kvinner i realfagene: konferanserapport / Women in science: a conference report.

Rapport/avhandling

  • Rossing, Nils Kristian; Fredagsvik, Maren Skjelstad; Berg, Ingeborg; Petersen, Vigdis Brevik; Rø, Kirsti; Smalø, Sverre Olaf; Torkildsen, Svein Hallvard; Stedøy, Ingvill Merete; Hag, Kari Jorun. (2019) Matematikkløypa 2019 - Veiledningshefte. 2019.