Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Berg, Kari; Collin-Hansen, Ragnhild. (2012) Opplæringsomsorg. Utfordringer for skole og barnevern. Gyldendal Akademisk. 2012. ISBN 978-82-05-41227-9.
  • Berg, Kari; Collin-Hansen, Ragnhild; Dahlhaug, Tor Erik; Bolstad, Torbjørn. (1999) Festskrift til 10-årsjubileet for barnevernspedagogutdanningen i Trondheim, 1989 - 1999. 1999. ISBN 8251915538.

Del av bok/rapport

  • Berg, Kari. (2017) Relasjonsbasert læringsledelse. Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger.
  • Berg, Kari. (2016) Med forskerblikk på læreres praksisrefleksjoner. Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv.
  • Berg, Kari. (2014) Mellom politikk og etikk- en analyse og diskusjon av lærernes profesjonsetiske plattform. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
  • Berg, Kari. (2013) Identitetsforhandlinger og narrative konstruksjoner i møtet mellom utsatt elev og hans støttepersoner. Klientens stemme - hjelperens blikk.
  • Berg, Kari. (2013) Læringsledelse i møte med elevmangfoldet. Klasseledelse - for elevenes læring.
  • Berg, Kari. (2011) En ny elevrolle- for hvem?. Forskning Trøndelag 2011.
  • Berg, Kari. (2009) I skolens ytterkant - hvordan bryr skolen seg om utsatte elever?. Veiledningskvalitet.
  • Berg, Kari. (2005) Inkludering i balanse mellom retten til fellesskap og retten til tilpasset opplæring. Konferanserapport FoU i Praksis 2005.