Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Giæver, Marianne; Forthun, Jo. (1999) A population genetic study of haddock (Melanogrammus aeglefinus) in Northeast Atlantic waters based on isozyme data. Sarsia. vol. 84 (2).
  • Forthun, Jo; Mork, Jarle. (1997) Genetic variability at isozyme loci in two gadoid species; whiting (Merlangus merlangus L.) and saithe (Pollachius virens L.) from the Norwegian coast. ICES (International Council for the Exploration of the Sea).
  • Forthun, Jo; Mork, Jarle. (1997) Description of polymorphisms at tissue enzyme loci in East Atlantic haddock (Melamogrammus aeglefinus L.) : tissue manifestation, electrophoretic conditions and estimates of basic polulation genetic parameters. ICES (International Council for the Exploration of the Sea).
  • Giæver, Marianne; Forthun, Jo; Mork, Jarle. (1995) Genetic variability at isozyme loci in haddock (melanogrammus aeglefinus) from Norwegian fjord and coastal waters. ICES Committee Meetings. vol. 1995 (C.M.199).

Rapport/avhandling

  • Forthun, Jo Kristen Breivik. (1998) Genetisk diversitet hos hyse (Melanogrammus aeglefinus L.) langs norskekysten. 1998.