Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder berører i hovedsak:

 • Fagansvarlig for biologi og kjemi ved Realfagbiblioteket
 • Administrering av tidsskrift abbonement 
 • Ansvar for innkjøp av bøker og boksamling
 • Klassifisering av bøker
 • Forsknings- og publiseringsstøtte
 • Kurs, undervisning og veiledning 
 • EndNote og referansehåndtering
 • Nettredaksjonen ved UB
 • Utstillinger og lunsj-arrangementer ved Realfagbiblioteket

Bakgrunn

 • Master (Cand. Scient.) i Marin Biologi (1998)
 • Datastudier ved NVU/HiST (2000)
 • Akvakulturteknisk linje ved NKI Ingeniørhøgskolen (1988)

Forskerprofil

----------------------------------- 

Kurs på Gløshaugen/Kalvskinnet

----------------------------------- 

Omtale


  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling