Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsområder berører i hovedsak:

 • Fagreferent i biologi ved NTNU UB Realfagbiblioteket 
 • Administrering av tidsskrift abbonement 
 • Ansvar for innkjøp av bøker og boksamling
 • Klassifisering av bøker
 • Forsknings- og publiseringsstøtte
 • Utstillinger og lunsj-arrangementer ved Realfagbiblioteket
 • Kurs, undervisning og veiledning 
 • Brukerstøtte for EndNote og referansehåndtering
 • Grafiske oppgaver ved biblioteket
 • Redaksjonsnettverket

Bakgrunn

 • Master (Cand. Scient.) i Marin Biologi (1998)
 • Datastudier ved NVU/HiST (2000)
 • Akvakulturteknisk linje ved NKI Ingeniørhøgskolen (1988)

Forskerprofil

Omtale

Kurs på Gløshaugen/Kalvskinnet

----------------------------------- 
  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Giæver, Marianne; Forthun, Jo. (1999) A population genetic study of haddock (Melanogrammus aeglefinus) in Northeast Atlantic waters based on isozyme data. Sarsia. vol. 84 (2).
 • Forthun, Jo; Mork, Jarle. (1997) Genetic variability at isozyme loci in two gadoid species; whiting (Merlangus merlangus L.) and saithe (Pollachius virens L.) from the Norwegian coast. ICES (International Council for the Exploration of the Sea).
 • Forthun, Jo; Mork, Jarle. (1997) Description of polymorphisms at tissue enzyme loci in East Atlantic haddock (Melamogrammus aeglefinus L.) : tissue manifestation, electrophoretic conditions and estimates of basic polulation genetic parameters. ICES (International Council for the Exploration of the Sea).
 • Giæver, Marianne; Forthun, Jo; Mork, Jarle. (1995) Genetic variability at isozyme loci in haddock (melanogrammus aeglefinus) from Norwegian fjord and coastal waters. ICES Committee Meetings. vol. 1995 (C.M.199).

Rapport/avhandling