Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Kalseth, Jenny; Bjerck, Hein Bjartmann. (2007) Mønstergyldige økser. En kontekstuell studie av neolitiske økser i Trøndelag. 2007.