Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • Dekanens lederstøtte
  • Sekretariat for Instituttledermøtet og Dekanat
  • Lederstøtte for prodekaner og administrativ leder
  • Medisinsk museum, forvaltning og daglig drift
  • Fredagsforelesninger - koordinering i samarbeid med St. Olavs hospital

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Ødegården, Mona; Wold, Janne Hjelde; Nordrum, Ivar Skjåk. (2020) Medisinsk museums vurdering av gjenstander med historisk og museal verdi fra St. Olavs hospital psykisk helsevern avd. Brøset. 2020.