Janne Hjelde Wold

Seniorkonsulent MH fakultetsadministrasjon
99417770
Harald Hardrådes gate 13, 1930-bygget * 2068

Bakgrunn og aktiviteter