Ivar Blindheim

Universitetslektor Institutt for IKT og realfag
70161265
* F311B * * F311B

Bakgrunn og aktiviteter