Bakgrunn og aktiviteter

Ingerid Arbo er forsker med tilknytning til institutt for klinisk og molekylær medisin, fagenhet for klinisk  medisin og metabolismerelaterte sykdommer / regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon(ObeCe).

Forskningen er knyttet til fysisk aktivitet / inaktivitet og livsstil relatert til frafallsproblematikk blant ungdom på yrkesfag i videregående skole og innovasjonsprosjektet Playpulse.

Curriculum

 • Applikasjonsanalytiker forskning 100%, Helseplattformen AS fra 19.08.2019
 • Forskningsrådgiver 100% kontor for forskningsstøtte, St. Olavs hospital 2018-2019
 • Forskningskoordinator 50% forskningsavdelingen / NorCRIN, St. Olavs Hospital HF 2015-2017, 80% fra 2018.
 • Forsker 50% IKM/IKOM, DMF/MH, NTNU 2015-2017, 20% fra 2018. Gjestetilknytning (0%) fra 1.7.2019.
 • Forsker 20% regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, St, Olavs Hospital 2014-2017
 • Rådgiver, prosessleder EU-fokus fedme 2013-2015
 • PhD i medisinsk teknologi, NTNU, Trondheim 2010
 • Stipendiat, Institutt for biologi, NTNU, Trondheim 2005-2009
 • Cand. scient i cellebiologi for medisinsk teknisk personell, NTNU, Trondheim 2002
 • Cand. mag i bioteknologi, NTNU, Trondheim 2001
 • Overingeniør, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, Trondheim  CERG,1996-2013
 • Bioingeniør, Avd. for klinisk kjemi, Regionsykehuset i Trondheim 1986-1996
 • Fysiokjemiker, Kir. avd. lab og sentrallab, Ullevål sykehus, Oslo 1982-86
 • Fysiokjemiker, Gastroenterologisk forskningslab, Regionsykehuset i Tromsø 1981-82
 • Bioingeniør (fysiokjemiker), Trondheim 1980
   

Doktorgradsavhandling (2010): "Nutritional lifestyle changes – effects of dietary carbohydrate restriction in healthy obese and overweight humans"

Hovedfagsoppgave (2002): " Na+/H+ -exchanger ved hjertesvikt og trening: Ekspresjon i hjertevev målt ved kompetitiv RT-PCR"

Publikasjoner i Cristin

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner