Bakgrunn og aktiviteter

- Prosjekt utredning av inspektørkorpset

- Godkjenning av obligatorisk aktivitet

- Kvalifiserende prøve til lærerutdanning ILU-matte

- Omgjøring fra skriftlig til muntlig på utsatt eksamen

- NOKUT reserve

- Ekstern eksamen

- Inspektørkorpset

  • Brev
  • Lønn

Generelt eksamensarbeid og saksbehandling.

Vitnemål ph.d.