Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde:

  • Drift og vedlikehold av laboratorier tilhørende gruppe "Molekylærgenetikk og mikrobiologi" i 2.etg., kjemiblokk 3
  • Instrumentansvar
  • Mottak og opplæring av nye ansatte og studenter til gruppe "Molekylærgenetikk og mikrobiologi"
  • Romansvarlig for laboratorier i 2.etg., kjemiblokk 3
  • Oppdatering av EcoArchive for laboratorier tilhørende gruppe "Molekylærgenetikk og mikrobiologi"

 

 

 

Bakgrunn:

  • Studieveileder ved Institutt for kjemisk prosessteknologi 2014-2015
  • Post doktor ved Institutt for bioteknologi, NTNU 2009-2012
  • Stipendiat ved Institutt for bioteknologi, NTNU 2005-2009
  • Forsker ved Institutt for bioteknologi, NTNU 2004