Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde:

  • Drift og vedlikehold av laboratorier tilhørende gruppe "Molekylærgenetikk og mikrobiologi" i 2.etg., kjemiblokk 3
  • Instrumentansvar
  • Mottak og opplæring av nye ansatte og studenter til gruppe "Molekylærgenetikk og mikrobiologi"
  • Romansvarlig for laboratorier i 2.etg., kjemiblokk 3
  • Oppdatering av EcoArchive for laboratorier tilhørende gruppe "Molekylærgenetikk og mikrobiologi"

 

 

 

Bakgrunn:

  • Studieveileder ved Institutt for kjemisk prosessteknologi 2014-2015
  • Post doktor ved Institutt for bioteknologi, NTNU 2009-2012
  • Stipendiat ved Institutt for bioteknologi, NTNU 2005-2009
  • Forsker ved Institutt for bioteknologi, NTNU 2004

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Jørgensen, Hanne. (2009) Analysis of genes for the biosynthesis of polyene macroclyclic compounds in streptomycetes isolated from the Trondheimsfjord. 2009. ISBN 978-82-471-1551-0.