Hanna Sofie Holme Gautun

Koordinator NTNU Nano, NanoLab og NorFab

NV fakultetsadministrasjon
73594544 91109116
E3-167, Gløshaugen, Høgskoleringen 5

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er koordinator for:

Typiske arbeidsområder:

  • Administrativ støtte for ledere, rådgivende grupper og styrer for NTNU Nano, NTNU NanoLab og NorFab.
  • Arrangere vitenskapelige møter og seminarer ved NTU og innen NorFab og Nordic Nano Network.
  • Samle og formidle informasjon om aktiviteter ved NTNU knyttet til nanoteknologi, nanovitenskap og funksjonelle materialer (herunder ulike nettsider for NTNU Nano).
  • Utarbeide årsrapporter, publikasjonslister og nettsider for NTNU Nano.
  • Utarbeide oversikter over ansatte, kompetanse og prosjekter innenfor området til NTNU Nano