Hallvard Ramfjord

Institutt for biologi
73596076 97104391
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * du2-175

Bakgrunn og aktiviteter

Hallvard Ramfjord er også pollenanalytiker i Norges Astma- og Allergiforbund

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner