Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser:

 • Modell-basert utvikling av brukergrensesnitt (MBDUI)
 • Model-drevet utvikling av programvare (MDD)
 • IT-støtte for programmeringsundervisning

Undervisning:

 • Objekt-orientert programmering
 • Brukersentrert design og utvikling av brukergrensesnitt
 • Modell-basert utvikling

Spesielle ferdigheter:

 • Modell-basert utvikling med Eclipse
 • Eclipse som utviklings- og applikasjonsplattform

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Bjørndalen, John Markus; Haugland, Dag; Heegaard, Poul Einar; Løkketangen, Arne; Møller-Pedersen, Birger; Rong, Chunming; Runde, Ragnhild Kobro; Sandnes, Frode Eika; Strøm, Torbjørn; Trætteberg, Hallvard. (2007) NIK 2007. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2272-2.
 • Trætteberg, Hallvard. (2002) Model-based User Interface Design. 2002. ISBN 82-471-5459-5.

Del av bok/rapport

 • Mangaroska, Katerina; Sharma, Kshitij; Giannakos, Michail; Trætteberg, Hallvard; Dillenbourg, Pierre. (2018) Gaze insights into debugging behavior using learner-centred analysis. LAK '18 Proceedings of the 8th International Conference on Learning Analytics and Knowledge.
 • Trætteberg, Hallvard; Mavroudi, Anna; Sharma, Kshitij; Giannakos, Michail. (2018) Utilizing Real-Time Descriptive Learning Analytics to Enhance Learning Programming. Learning, Design, and Technology: An International Compendium of Theory, Research, Practice, and Policy.
 • Trætteberg, Hallvard; Krogstie, John; Mavroudi, Anna; Giannakos, Michail. (2016) Adaptable Learning and Learning Analytics: A Case Study in a Programming Course. Adaptive and Adaptable Learning - Proceedings of the 11th European Conference on Technology Enhanced Learning EC-TEL 2016.
 • Guo, Hong; Trætteberg, Hallvard; Wang, Alf Inge; Gao, Shang. (2015) A Workflow for Model Driven Game Development. Proceedings of the 2015 IEEE 19th International Enterprise Distributed Object Computing Conference.