Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser:

 • Modell-basert utvikling av brukergrensesnitt (MBDUI)
 • Model-drevet utvikling av programvare (MDD)
 • IT-støtte for programmeringsundervisning

Undervisning:

 • Objekt-orientert programmering
 • Brukersentrert design og utvikling av brukergrensesnitt
 • Modell-basert utvikling

Spesielle ferdigheter:

 • Modell-basert utvikling med Eclipse
 • Eclipse som utviklings- og applikasjonsplattform

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Bjørndalen, John Markus; Haugland, Dag; Heegaard, Poul Einar; Løkketangen, Arne; Møller-Pedersen, Birger; Rong, Chunming; Runde, Ragnhild Kobro; Sandnes, Frode Eika; Strøm, Torbjørn; Trætteberg, Hallvard. (2007) NIK 2007. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2272-2.
 • Trætteberg, Hallvard. (2002) Model-based User Interface Design. 2002. ISBN 82-471-5459-5.

Del av bok/rapport

 • Trætteberg, Hallvard; Mavroudi, Anna; Sharma, Kshitij; Giannakos, Michail. (2018) Utilizing Real-Time Descriptive Learning Analytics to Enhance Learning Programming. Learning, Design, and Technology: An International Compendium of Theory, Research, Practice, and Policy.
 • Trætteberg, Hallvard; Krogstie, John; Mavroudi, Anna; Giannakos, Michail. (2016) Adaptable Learning and Learning Analytics: A Case Study in a Programming Course. Adaptive and Adaptable Learning - Proceedings of the 11th European Conference on Technology Enhanced Learning EC-TEL 2016.
 • Guo, Hong; Trætteberg, Hallvard; Wang, Alf Inge; Gao, Shang. (2015) A Workflow for Model Driven Game Development. Proceedings of the 2015 IEEE 19th International Enterprise Distributed Object Computing Conference.
 • Guo, Hong; Trætteberg, Hallvard; Wang, Alf Inge; Gao, Shang; Jaccheri, Maria Letizia. (2015) Lessons from Practicing an Adapted Model Driven Approach in Game Development. Entertainment Computing - ICEC 2015 14th International Conference, ICEC 2015, Trondheim, Norway, September 29 - Ocotober 2, 2015, Proceedings.
 • Edvardsen, Lars Fredrik Høimyr; Sølvberg, Ingeborg Torvik; Aalberg, Trond; Trætteberg, Hallvard. (2009) Automatically Generating High Quality Metadata by Analyzing the Document Code of Common File Types. JCDL '09: Proceedings of the 9th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries , Designing tomorrow - preserving the past - today.
 • Edvardsen, Lars Fredrik Høimyr; Sølvberg, Ingeborg Torvik; Aalberg, Trond; Trætteberg, Hallvard. (2009) Using Automatic Metadata Generation to reduce the knowledge and time requirements for making SCORM Learning Objects. Proceedings from the Third IEEE International Conference on Digital Ecosystems and Technologies (IEEE DEST 2009).
 • Edvardsen, Lars Fredrik Høimyr; Sølvberg, Ingeborg Torvik; Aalberg, Trond; Trætteberg, Hallvard. (2009) Using the structural content of documents to automatically generate quality metadata. WEBIST 2009 - Proceedings of the Fifth International Conference on Web Information Systems and Technologies, Lisbon, Portugal. March 23-26, 2009.