Håkon Myhren

Avdelingsingeniør Institutt for geovitenskap og petroleum
73597035
PTS, hallbygg, Valgrinda

Bakgrunn og aktiviteter