Bakgrunn og aktiviteter

Rekruttering og HR-støtte til ledere i Fellesadministrasjonen.
HR-relaterte utviklingsoppgaver.
Sekretær for Fellesstyret for NTNUs stiftelser.