Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Nymoen, Ragnar; Bårdsen, Gunnar. (2014) Videregående emner i økonometri. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1213-2.
  • Bårdsen, Gunnar; Nymoen, Ragnar. (2011) Innføring i økonometri. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82-450-0100-6.
  • Bårdsen, Gunnar; Eitrheim, Øyvind; Jansen, Eilev S.; Nymoen, Ragnar. (2005) The Econometrics of Macroeconomic Modelling. Oxford University Press. 2005. ISBN 0-19-924649-1.

Del av bok/rapport

  • Bårdsen, Gunnar; Nymoen, Ragnar. (2009) Macroeconometric modelling for policy. Palgrave Handbook of Econometrics vol. 2.
  • Bårdsen, Gunnar; Nymoen, Ragnar. (2009) U.S. natural rate dynamics reconsidered. The Methodology and Practice of Econometrics.
  • Bårdsen, Gunnar; Fisher, Paul G.; Nymoen, Ragnar. (1998) Business cycles: real facts or fallacies?. Econometrics and Economic Theory in the 20th Century.
  • Bårdsen, Gunnar; Fisher, Paul F.; Nymoen, Ragnar. (1998) Business Cycles: Real Facts or Fallacies?. Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium.