Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

Del av bok/rapport

  • Engvik, Gunnar; Halland, Geir. (2006) UNIPED - A Key Player in Assuring Learning Quality. Assuring University Learning Quality: Cross-Boundary Collaboration.
  • Halland, Geir. (1999) Læring - Møtet mellom teori og praksiserfaringer i opplæring for voksne. Raaheim, A. & Raaheim, K. (red.) Læring hos voksne.