Bakgrunn og aktiviteter

Rekruttering og tilsetting

  • Teknisk-/administrative stillinger
  • Faste vitenskapelige stillinger og rekrutteringsstillinger
  • Lederstillinger
  • Rådgiver i tilsettingsprosesser

Sertifiseringer

  • NEO PI-R
  • Matrigma 
  • Ravens matriser
  • EKT (evne til kritisk tenking)
  • MBTI
  • MAP