Bakgrunn og aktiviteter

Rekruttering og ansettelser

 • Teknisk-/administrative stillinger
 • Faste vitenskapelige stillinger og utdanningsstillinger
 • Lederstillinger
 • Rådgiver i ansettelsesprosesser
 • Prosessforbedringer

Sertifiseringer

 • NEO PI-R
 • Matrigma 
 • Ravens matriser
 • EKT (evne til kritisk tenking)
 • MBTI
 • MAP