Bakgrunn og aktiviteter

Fagansvarlig for HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i fellesadministrasjonen.

Arbeidsområder:

Rekruttering, tilsetting, permisjoner, pensjon, rådgivning lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver.