Bakgrunn og aktiviteter

Fagansvarlig, Rekruttering, personalforvaltning og lederstøtte. Sekretær for Personallederforum i fellesadministrasjonen

Arbeidsoppgaver:

Fagansvarlig. HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i fellesadministrasjonen innen rekruttering, tilsetting, permisjoner, pensjon, rådgivning lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver.