Bakgrunn og aktiviteter

Cand.scient. 1995, NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Thor, Evelyn Irene. (1995) Vegetasjonsendring som følge av slått i engskoger i Sølendet naturreservat, Røros kommune. 1995.