Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har doktorgrad i matematikk fra St.Petersburg State University. Mine forskingsinteresser er: potensialteori, kompleks og harmonisk analyse, elliptiske partielle differensialligninger.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner